Geologische vondsten

In een stalgedeelte van de hoofdboerderij is een permanente (vrij toegankelijke) expositie ingericht met een selectie van geologische vondsten in de gemeente Losser. De collectie behoort toe aan Stichting ‘Het Staringmonument’, die zich ten doel heeft gesteld de Staringgroeve, een belangrijke locatie van geologische vondsten, in stand te houden en de wetenschappelijke waarde ervan te bevorderen.

De expositie geeft een uitstekend beeld van de bodemschatten die hier zijn aangetroffen en maakt duidelijk dat Losser op geologisch gebied een echte schatkamer genoemd mag worden. Behalve de expositieruimte is er ook een bibliotheek ingericht. Bovendien is de ruimte in gebruik als studie- en overzichtscentrum voor studenten en andere belangstellenden.

kb009